Välkommen till Biblioteket

Allmänt

Jag anger källa till respektive publikation. Biblioteket har inget kommersiellt syfte utan är till för de som vill lära sig mer om Inbound Marketing och Google Analytics. Biblioteket är också ett sätt att sprida information om källorna så den som är intresserad kan forska vidare. Publikationerna utökas löpande.

Kategorier

Publikationerna är indelade i fyra kategorier: Attrahera besök, Konvertera besökare till leads, Stänga leads till kunder och Glädja kunder. Detta i enlighet med den metodik som jag tycker bäst beskriver hur en hemsida marknadsförs.

Google Analytics går sedan som en röd tråd genom metodiken.

Leave a Reply